May. 8th, 2014

scorry: (lazy)
Пусть тут полежит. Потом цитировать буду про большие события после какой-мелкой хренопундельки. Ну чисто шоб не забыть.

Оригинал взят у [livejournal.com profile] progenes в Талєб всьо/ Талеб все
Насправді це мало б рано чи пізно статися, коли б ідея Нассіма Талєба про чорного лебедя заплила б в царину ГМО. Це, власне, лежало на поверхні. Але я і гадки не мала, що це зробить сам Талєб.

Хто раптом не в курсі, коротко його ідея полягає в тому, що рідкі і малопередбачувані події можуть мати наслідки набагато більші ніж ті, які бодай трохи можна передбачити. Згідно теорії, ГМО, про яке ми, звісно, нічого не знаємо, може мати грандіозні наслідки. А може і не мати.

Ну чому цей Талєб не візьметься оцінити наслідки технології варіння борща в тефлоновій кастрюлі? Може і там є якийсь silent risk?

Ймовірність того, що на перший погляд розумні люди на кшалт Талєба, звихнуться, і справді не дуже велика. І, якщо його теорія вірна, тепер треба очікувати повного і остаточного закату біотехнології.
_________________________________________________________________

На самом деле это должно было рано или позно случиться, когда идея Нассима талеба о черном лебеде заплыла бы в царство ГМО. Это, собственно, лежало на поверхности. Но я и подумать не могла, что это сделает сам Талеб.

Если кто вдруг не в курсе, то вкратце его идея заключается в том, что редкие и плохо предсказуемые события могут иметь последствия намного большие чем те, которые можно немного предусмотреть. Согласно теории, ГМО, о котором мы, вестимо, ничего не знаем, может иметь грандиозные последствия. А может и не иметь.

Ну почему этот Талеб не возмется оценить последствия технологии варения борща в тефлоновой кастрюле? Может и там есть какой-то silent risk?

Вероятность того, что на первый взгляд умные люди вроде Талеба, свихнутся, действительно не очень высока. И, если его теория верна, теперь стоит ожидать полного и окончательного заката биотехнологии.
Page generated Sep. 25th, 2017 02:41 am
Powered by Dreamwidth Studios