May. 13th, 2014

scorry: (lazy)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] progenes в Про маніпуляції / Про манипуляции
Тут дехто каже, що диванні війська мобілізуються. Я часом думаю, ну що за єрунда. Ми ж ніби маєм непогані інструменти, щоб розібратись, де правда, а де ні, бодай приблизно. І хіба може якийсь фейк у супроводі хору гнівних коментаторів насправді щось змінити в моїй власній думці?
Саме час нагадати про декілька широковідомих експериментів і ефектів, які демонструють нашу соціальну гнучкість, що дає простір для маніпуляцій.

Read more... )

Здесь некоторые говорят, что диванные войска мобилизуются. Я иногда думаю, ну что за ерунда. Мы же вроде имеем неплохие инструменты, чтобы разобраться, где правда, а где нет, хотя бы приблизительно. И разве может какой-то фейк в сопровождении хора гневных комментаторов самом деле что-то изменить в моих собственных убеждениях?
Самое время напомнить о нескольких широко известных экспериментах и эффектах, которые демонстрируют нашу социальную гибкость и дают простор для манипуляций.

Read more... )
Page generated Sep. 25th, 2017 05:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios