scorry: (lazy)
Scorry ([personal profile] scorry) wrote2014-07-15 01:21 pm

Почухати вухо великим пальцем ноги —

це якраз як займатися 3D-моделюванням і рендером у Фотошопі.